კლინიკური ექოკარდიოგრაფია

ონლაინ სახელმძღვანელო

ავტორი: ზვიად ღურწკაია

სახელმძღვანელო განკუთვნილია როგორც დამწყები სპეციალისტების, ასევე გამოცდილი მკვლევარებისათვის. მისი შესწავლა მკითხველს საშუალებას მისცემს დაეუფლოს ექოკარდიოგრაფიას და აწარმოოს კვლევები ყველაზე თანამედროვე დონეზე. სახელმძღვანელო დაწერილია მსოფლიოში ცნობილი ექოკარდიოგრაფიული ლიტერატურის, სამეცნიერო კვლევების და ავტორიტეტული ორგანიზაციების თანამედროვე გაიდლაინების ანალიზის საფუძველზე. ექოკარდიოგრაფიული კალკულატორებით გამოვთვლით სხვადასხვა პარამეტრს - პათოლოგიური მდგომარეობის სიმძიმის ადექვატურად შეფასებისათვის. კალკულატორებში ჩადებულია სახელმძღვანელოში მოყვანილი ფორმულები. პათოლოგიის სიმძიმე ფასდება ამერიკის ექოკარდიოგრაფიის საზოგადოების (ASE) მიერ მოწოდებული რეკომენდაციებით.

რესურსის მომხმარებელს ასევე ეძლევა საშუალება მნიშვნელოვნად შეამციროს ექოკარდიოგრაფიის შესწავლის დრო ონლაინ ექოკარდიოგრაფიული სიმულატორის MyEchocardiography.com გამოყენებით.


კლინიკური ექოკარდიოგრაფია

სარჩევი

თავი 1. ულტრაბგერა და მისი გამოყენება კარდიოლოგიურ კვლევებში

თავი 2. გულის და დიდი სისხლძარღვების ანატომია

თავი 3. ძირითადი მიდგომები და პოზიციები

თავი 4. გამოკვლევა M-რეჟიმში, ერთგანზომილებიანი ექოკარდიოგრაფია

თავი 5. გაზომვები და გამოთვლები

თავი 6. დოპლერის მეთოდი და მისი გამოყენება კარდიოლოგიურ კვლევებში. სპექტრალური დოპლერი. იმპულსურტალღოვანი და უწყვეტტალღოვანი დოპლერი

თავი 7. ფერადი დოპლეროკარდიოგრაფია

თავი 8. მარცხენა პარკუჭი

8.1 მარცხენა პარკუჭის გაზომვები და გამოთვლები, გლობალური კუმშვადობის შეფასება

8.2 გულის იშემიური დაავადება, მარცხენა პარკუჭის ლოკალური კუმშვადობის შეფასება

8.3 მარცხენა პარკუჭის დიასტოლური დისფუნქცია

თავი 9. მარჯვენა პარკუჭი

თავი 10. მარცხენა წინაგული

თავი 11. მარჯვენა წინაგული

თავი 12. კარდიომიოპათიები

თავი 13. გულის თრომბები და სიმსივნეები

თავი 14. მიტრალური სტენოზი

თავი 15. მიტრალური ნაკლოვანება

თავი 16. აორტალური სტენოზი

თავი 17. აორტალური ნაკლოვანება

თავი 18. ტრიკუსპიდალური სტენოზი

თავი 19. ტრიკუსპიდალური უკმარისობა

თავი 20. ფილტვის არტერიის სარქველის სტენოზი

თავი 21. ფილტვის არტერიის სარქველის უკმარისობა

თავი 22. გულის თანდაყოლილი მანკებ

თავი 23. ინფექციური ენდოკარდიტი

თავი 24. პერიკარდიუმის დაზიანებები

თავი 25. პულმონალური ჰიპერტენზია

თავი 26. სტრეს-ექოკარდიოგრაფია

თავი 27. ექოკარდიოგრაფია კონტრასტირებით

თავი 28. ექოკარდიოგრაფიული დასკვნის ალგორითმი

 

ონლაინ ექოკარდიოგრაფიული სიმულატორი MyEchocardiography.com